Fem més nostra la litúrgia

 

431 20151005022329

 

Congrés LAÏCAT XXI

FEM NOSTRA LA LITÚRGIA

Poblet octubre 2015

 

1. Alguns prejudicis: la mala premsa de la litúrgia

Cosa només de capellans?

Laberint rígid i indesxifrable?

Projectil ideològic?

 

2. Les expectatives

Elogi de la rutina

Sense una comunitat autèntica, no hi ha litúrgia autèntica

El diàleg entre el símbol i la cultura

 

3. De què parlem quan parlem de litúrgia?

 La comunitat, en tres sentits

 Connectar amb la font

 La tradició que ve de Jesús

 

4. Propostes a debat per fer més nostra la litúrgia

 

4.1. Una litúrgia pensada

 Millorar la nostra formació.

 Repensar els espais dels llocs on celebrem i allò que volem que expressin.

 Preparar bé les celebracions, tenint en compte la lectura cultural dels símbols.

 

4.2. Una litúrgia viscuda

 Promoure la Litúrgia de les Hores.

Adquirir un sentit litúrgic propi de la comunitat. 

Descompartimentar les nostres comunitats.

 

4.3. Una litúrgia encarnada

 Ite, missa est.

 Una litúrgia capaç de conviure amb els nous ritus laics.

 Una litúrgia capaç de compartir espais amb altres confessions religioses.

 

4.4. Una litúrgia acollidora

Explicitant l’acollida a tota persona que posa els peus a la nostra comunitat. 

Crear espais d’espiritualitat on la gent no cristiana també s’hi pugui sentir bé. 

Fer que les persones que arriben se sentin valorades i escoltades.

 

4.5. Una litúrgia profètica

Treballar l’espiritualitat de les persones que fan serveis als pobres. 

Fer més present el silenci en les nostres celebracions.

 

 Deixar-nos contaminar per les perifèries.

 

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

e-mail

laicatxxi@gmail.com

punter

Amunt