Fitxes de Treball

Cap al Congrés de Laïcat a Catalunya.

"Ser més Església, sevir més al Món"

Tardor 2015


1a FITXA DE TREBALL: SER LAICS CRISTIANS EN EL MÓN.


Déu és present en el nostre dia a dia. Ho sabem, ho vivim. El Déu de Jesucrist no està tancat en les parets de les nostres Esglésies, es troba enmig de la gent, enmig de les “joies i esperances, tristeses i angoixes dels homes i dones del nostre temps” (GS1). Amb una mirada lúcida i esperançada volem aprofundir en la realitat del nostre món actual, descobrir-hi els signes de la presència del Regne de Déu, els Signes del temps, i també els signes de la seva aparent absència. A partir d'aquí, hauríem de trobar maneres de portar la nostra experiència de fe al nostre món. El món veu els cristians com a portadors de la Bona Nova de l’Evangeli? Ho som? Ho podríem ser més?


Amb aquestes i altres reflexions us demanem que suggeriu les qüestions que us sembla més important que el Congrés abordi pel que fa a aquest àmbit.


1.- Llegiu alguns textos que us suggerim i que trobareu en el web: trieu-ne un o dos que us ajudin en la reflexió i el debat. Gaudium et Spes 1; Signes del temps , S Pié; El Regne de Déu (Codina); Mc 1,14-28 (crida als deixebles i guarició d'un home); Jo 21,1-12 (la pesca miraculosa).


2.- Us proposem de començar centrant-nos en l'entorn més immediat: família, professió, barri, poble, ciutat. Quins aspectes llegim com a “signes del temps” en cada àmbit?


3.- A partir del vostre debat i reflexió, us suggerim que feu dues llistes: signes de la presència i signes de l'absència del Regne de Déu en el nostre món.


4.- Quina presència significativa dels cristians trobem en els nostres àmbits? Quines dificultats trobem per a viure com a creients enmig del món? Què ens demana avui el nostre món, què li podem oferir des del nostre grup, la nostra comunitat parroquial, el nostre moviment?


 

FEU-NOS ARRIBAR UN MÀXIM DE TRES TEMES QUE CREIEU QUE EL CONGRÉS HAURIA D'ABORDAR PEL QUE FA A LA PRESÈNCIA DELS LAICS ENMIG DEL MÓN.

  

Descarregar PDF

 (Prem sobre la icona per descarregar PDF) 

 

 

 

2a FITXA DE TREBALL: SER LAICS EN L’ESGLÉSIA


Aquests 50 anys del postconcili han encetat nous camins i noves possibilitats que han permès una veu més present dels laics en les nostres comunitats. No sempre ha estat fàcil, i queda molt camí per recórrer. Perquè volem una Església més servidora del nostre món i més fidel a l’Evangeli creiem que és insubstituïble el paper dels laics en la vida de l’Església, aportant-hi una visió i una experiència que ajudi a orientar la seva acció pastoral. No volem fer un club privat, volem una Església que, coneixent de primera mà què pensen i com actuen, estimi més els homes i dones amb què vivim cada dia. 


Amb aquestes i altres reflexions us demanem que suggeriu les qüestions que us sembla més important que el Congrés abordi pel que fa a aquest àmbit. Per fer-ho:


1.- Llegiu alguns textos que us suggerim i que trobareu en el web: trieu-ne un o dos que ajudin en la reflexió i el debat: Cristians laics (Christifideles laici), sobre la parròquia núm. 26; circular Pere Casaldàliga; Lumen Gentium, (extracte)

1Co12 (unitat de missió, diversos carismes) Apostolicam actuositatem (extracte); Jo13,1-17 (Jesús renta els peus als deixebles) 


 2.- Mireu ara les vostres realitats d'Església: parròquia, arxiprestat, diòcesi, moviments, grup eclesial...

-de quina manera la nostra participació acosta a l'Església les "joies i esperances, les tristeses i les angoixes" dels homes del nostre temps?
-de quina manera la nostra experiència en la societat ajuda l’Església a portar al món amb més eficàcia l'experiència de Déu i l’alegria de l’Evangeli?


3.-En què descobrim els fruits del Concili i en què ens queda camí per recórrer?


 


FEU-NOS ARRIBAR UN MÀXIM DE TRES TEMES QUE CREIEU QUE EL CONGRÉS HAURIA D'ABORDAR PEL QUE FA A LA PARTICIPACIÓ DELS LAICS EN L’ESGLÉSIA.

 

Descarregar PDF

 (Prem sobre la icona per descarregar PDF) 

 

 

 

3a FITXA DE TREBALL: VIURE DÉU EN EL MÓN I EN L'ESGLÉSIA. ESPIRITUALITAT LAÏCAL.


Podem parlar d'espiritualitat en un món ple de soroll i atrafegat com el nostre? Sense temps, sense silenci, sense escolta... Nosaltres sabem que l'Esperit és qui habita el nostre cor, la nostra vida, la nostra Església. I sabem que si no fos per ell, podríem afrontar amb esperit evangèlic moltes de les coses que fem al llarg del dia?, sabríem sentir-nos de debò solidaris amb tant de dolor que hi ha al nostre voltant?, ens seria fàcil ser feliços amb les alegries dels que ens envolten? Creiem que nosaltres sols no en seríem capaços.


1.- Per treballar aquest tema us suggerim de començar amb una pregària. Posem a les mans de Déu la reflexió que volem encetar.

-Comencem en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant.
-Donem-nos una estona de silenci, potser amb música. https://www.youtube.com/watch?v=Dehwp_dRlYQ Hildegard Von Bingen.
-Text: trieu-ne algun dels proposats a continuació
-Acabem la pregària amb les paraules que Ell ens va ensenyar: Pare Nostre


2.-Trieu alguns dels textos suggerits:

Mt 15, 29-37 (multiplicació de pans i peixos) http://www.biblija.net

Mt 9,35-10,1-8 (Jesús s'apiada de les multituds i demana segadors). http://www.biblija.net

Jo 15,1-17 (Jesús el cep veritable)  http://www.biblija.net

Madeleine Dêlbrel: Orar en medio de las dificultades diarias.


3.- Fem una ullada cap al nostre interior, el personal, el del grup, el del nostre entorn creient:

-quina experiència de Déu vivim en el món i en l'Església? A través de quines realitats, fets, persones, el Déu de Jesucrist se'ns fa present en la nostra història de cada dia?
-la nostra vida de fe, la nostra experiència comunitària, d'Església, de celebració dels sagraments, de l'Eucaristia, de pregària... ens alimenta per a respondre a la crida que ens fa Jesucrist per a ser "sal del món"?
-l'arrelament en Jesucrist, l'experiència de fills, la confiança, l'esperança... de quína manera són presents en les nostres vides?
-quines riqueses i quines mancances experimentem?


 

A.- COM CREIEU QUE ES POT REFORÇAR L'ESPIRITUALITAT EN EL DIA A DIA DELS HOMES I DONES DE LES NOSTRES COMUNITATS? Citeu 3 accions concretes que voldríeu difondre a la xarxa o tractar en el Congrés.

B.-PER AL CONGRÉS QUE ESTEM ORGANITZANT: DE QUINA FORMA CREIEU QUE S'HAURIA DE FER PRESENT L'ESPIRITUALITAT? Citeu 3 iniciatives que puguin ser participatives per a tots els assistents.

 

 

Descarregar PDF

 (Prem sobre la icona per descarregar PDF) 

CONTACTA AMB NOSALTRES

e-mail

laicatxxi@gmail.com

punter

Amunt