Per què parlar del laïcat ara?

Al llarg de la seva història, l'Església ha anat poc a poc clericalitzant-se.

Tanmateix, el segle XX ha estat un segle de canvis vertiginosos que han afectat també la institució eclesial, de tal manera que l'Església hi va arribar a celebrar un concili, el Vaticà II, el cinquantenari de la finalització del qual celebrem aquest 2015.

Entre moltes altres coses, el Concili ens parla de l'Església com a "poble de Déu", demana la participació dels laics en la vida de l'Església i demana als pastors que incentivin el laïcat i el promoguin fins allà on sigui possible. Al mateix temps, recorda que l'àmbit propi del laic és el món: allà cal donar testimoni, cal actuar amb criteri creient i, així, transformar-ne les estructures per anar-lo apropant al Regne de Déu.

Fruit de tot això és que ara trobem laics i laiques compromesos en la vida eclesial, ajudant a tirar endavant les parròquies, en associacions laïcals diverses, fent de catequistes, ajudant a Càrites, en els cants de la litúrgia, etc. També, fruit del Concili Vaticà II, hi va haver molts cristians que van prendre responsabilitats civils, empresarials, etc.

Aquesta eclosió, amb el temps, ha anat apaivagant-se, adormint-se i debilitant-se.

Cal, doncs, parlar altre cop del laïcat, del seu paper dins l'Església, del seu compromís en el món. Cal resituar-nos tots plegats. I ara és un bon moment per fer-ho: per què no? Els 50 anys del Concili en són un bon motiu.

No és una qüestió d'oportunismes? L'Església es fa petita i, doncs, cal suplir la manca de capellans... És una equivocació pensar això. Creure que cal parlar de laics perquè falten preveres és una visió simplista i equivocada. Indicaria una "necessitat" i no pas una teologia.

Els laics hem de participar en la construcció de l'Església perquè és nostra, perquè en som part, perquè ens l'estimem i la creiem un instrument vàlid per a la vida de la nostra fe. Preveres, religiosos i laics, tots a una, cadascú des del seu lloc i amb les responsabilitats que li corresponguin, formem part del poble de Déu i el fem caminar enmig dels pobles del nostre món.

 

Mº Mercè Sardà

M. Mercè Sardà
Laïcat XXI

CONTACTA AMB NOSALTRES

e-mail

laicatxxi@gmail.com

punter

Amunt